zpsmuz.pl

Harmonogram roku szkolnego 2016/2017

1 IX uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3.09 (sobota) - koncert orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia z okazji 50-lecia TV Kraków (transmitowany na żywo przez TV Kraków), Rynek Podgórski

14 IX zebrania z rodzicami OSM I i II st.

08 -15.09 wyjazd orkiestry do Bielefeld/Niemcy

18.09 (niedziela) koncert plenerowy na estradzie przed NCK orkiestra

14-18 IX wyjazd Promyków Krakowa do Arnhem/Holandia

IX wybory do Samorządu Szkolnego

28.09 (środa) - Koncert w Centrum Kongresowym - orkiestra II st.

2-10 X Wyjazd do Włoch II st. OSM

13 X Uroczysta konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16 X Koncert patriotyczny w Bazylice Mariackiej z Chórami ze Skandynawii-orkiestra

19 X Dzień Edukacji Muzycznej PWM (warsztaty, itd.)

26 – 27 X warsztaty skrzypcowe muzyki współczesnej

27 X ślubowanie kl. I OSM I st.

10 XI uroczystość z okazji Święta Niepodległości

10 i 11 XI koncert orkiestry szkolnej II st. w Filharmonii Krakowskiej

16 XI konsultacje dla rodziców

11 – 15 XI Wyjazd chóru Krakowska Młoda Filharmonia do Frankfurtu/Niemcy

25 – 27 XI Konkurs muzyki kameralnej „Wokół Mozarta”

8 -21 XII badanie wyników – przesłuchania półroczne I st.

22 XII opłatek ogólnoszkolny z Jasełkami

23 XII – 1 I przerwa świąteczna

przesłuchania półroczne i egzaminy końcowe II st. do 18 I

Klasyfikacja /wpisanie ocen do dzienników/ do 19 I 2017 r.

21 I studniówka kl. VI OSM II

23 I Rady Przygotowawcze OSM I i II st.

25 I Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej

25 I zebrania z rodzicami

30 I – 12 II ferie zimowe

13 II rozpoczęcie II półrocza

8 III XVI Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu dla SM I st. (1 dzień)

XIV Słuchowy test sprawnościowy dla SM II st

14 III koniec nauki i termin wpisania ocen Kl. VI OSM II st.

15 III Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

22 III Uroczysty koncert, wręczenie nagród i konferencja metodyczna dla nauczycieli (teoretyków) Regionu Krakowskiego (2 tygodnie po konkursie)

22 III -22 IV Egzaminy dyplomowe OSM II st.

13 – 18 IV wiosenna przerwa świąteczna

8 IV Dzień Otwarty szkoły

12 IV Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)

13-18 IV Przerwa świąteczna

19 – 20 - 21 kwietnia (środa, czwartek, piątek) egzamin gimnazjalny

19 IV konsultacje dla rodziców

28 IV rozdanie dyplomów i zakończenie roku szkolnego kl. VI OSM II st.

4-24 V egzaminy maturalne ustne i pisemne

26IV - 22 V egzaminy dyplomowe PSM II st.

8 V-2 VI egzaminy promocyjne

5 V- 9 VI egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do OSM i PSM I st.

17 V - zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)

02 VI - rozdanie dyplomów PSM II st.

9 VI - termin wystawienia ocen końcoworocznych

12 VI - Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,

13 VI - Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny

14 VI - Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej 14.00

14 VI - Koncert końcoworoczny 18.00

23 VI - zakończenie roku szkolnego VI klasy OSM I st.

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dla ZPSMuz:

31 X

2 V

16 VI

Dla OSM II st.:

19 – 20 IV kl. I i II OSM II st.

4 – 5 V kl. IV i V OSM II st.